© 2017 www.erdenesmongol.mn
All rights reserved.
ХҮНИЙ НӨӨЦ
2022/09/30
1.АТТ, АЖИЛТНЫ ОВОГ НЭР, ЦАХИМ ХАЯГ
                                                                                              ->ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2.ЧИГ ҮҮРЭГ
                                                                                             ->ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
3.СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖУРАМ
                                                                                             ->ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
4.ЁС ЗҮЙН ЖУРАМ
                                                                                            ->ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
5.ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ЖУРАМ
                                                                                           ->ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
 
 
Facebook Twitter Google + Youtube Email
Sitemap