© 2017 www.erdenesmongol.mn
All rights reserved.
Тогтвортой хөгжил
дөнгөж сая

Уул уурхайн орлогоос өнөө ба хойч үеийнхний хүртэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор байгаль орчинд ээлтэй эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоно.

© www.erdenesmongol.mn Интроextendedcomplex