© 2017 www.erdenesmongol.mn
All rights reserved.
“ЭРДЭНЭС МОНГОЛ” ХХК-ААС ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН ЯВЦ, ТАЙЛАН
Захиалагч
"Эрдэнэс Монгол" ХХК
Дугаар
2017 ОН
Зарласан
2017.08.21
Хаах
2017.12.31
 
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр
Тендерийн дугаар
Батлагдсан төсөвт өртөг
Гэрээний дүн
Тендер шалгаруулалт явуулсан журам
Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт
Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл
Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл
Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан
 
Компьютер болон бусад тоног төхөөрөмж худалдан авах тендер
ЭМГЛ/201701001
49,800,000
44,629,360
ХА
2016 оны санхүүгийн тайлан /аудитын дүгнэлтийн хамт/;
"Саммит компьютер технологи" ХХК
"Вега экспресс" ХХК
Санал болгосон төхөөрөмж нь техникийн шаардлага хангаагүй
 
Шалган нэвтрүүлэх цэгийн өргөтгөл, ус зайлуулах хоолой, тээврийн хэрэгслийн амралтын болон түр зогсоолын зураг төсөл боловсруулах
ЭМГЛ/201701014
50,000,000
49,227,235
ЗҮ/БҮА
Татварын тодорхойлолт, шүүхийн тодорхойлолт, ажиллах хүчний мэдээлэл, тусгай зөвшөөрөлтэй байх
"Тарваченбүүлэн" ХХК
"АЗЗҮ" ХХК, "Мөнхийн тод зам" ХХК, "Эн Би Си Си" ХХК
Үндсэн шаардлага хангаагүй /татварын өртэй, шаардлагатай мэдээлэл ирүүлээгүй/
 
Автомашин худалдан авах тендер
ЭМГЛ/201701004
1,036,000,000
595,000,000
НТШ
Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтыг орлогын дундаж нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 80%-аас багагүй байна. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө санал болгож буй үнийн дүнгийн 50%-аас багагүй байна. Хэрэгжүүлсэн ижил  төстэй ажлын сүүлийн 2 жилийн гэрээний үнийн дүн  санал болгож буй үнийн 40%-аас багагүй байна.
"Таван богд" ХХК
"Юго западный дом" ХХК
Төсвөөс 5%-аас илүү хэтэрсэн байна.
 
Компьютер болон бусад тоног төхөөрөмж худалдан авах
ЭМГЛ/201704019
38241500
 
ХА
"2016 оны санхүүгийн тайлан /аудитын дүгнэлтийн хамт/;
“ВЕГА ЭКСПРЕСС” ХХК
"Ай Ти Зон" ХХК
Техникийн шаардлага хангаагүй
 
Төслийн хэрэгцээнд тавилга нийлүүлэх гэрээ
ЭМГЛ/201704019
19,637,900
19,500,000
ХА
2016 оны санхүүгийн тайлан, 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлууд, Татварын тодорхойлолт, Шүүхийн тодорхойлолт
"КЭЙ ЭС БИ" ХХК
"АНУН" ХХК, "БИ ЭС БИ СЕРВИС" ХХК
Төсвөөс 5%-аас илүү хэтэрсэн.
 
"Эрдэнэс Монгол" ХХК болон түүний охин компаниудын нэгдлийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажил гүйцэтгэх
ЭМГЛ/
201704018
48,000,000
46,200,000
БҮА
Танилцуулга, гэрчилгээний хуулбар, сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлага, зөвлөх хуулийн этгээдийн ажиллах боловсон хүчний талаарх мэдээлэл, сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчөөгүйг нотолсон шүүхийн тодорхойлолт, татвар, НД, банкны өр төлбөргүй гэсэн тодорхойлолт гэх мэт
"СЕВИЛЛИА АУДИТ" ХХК
"Гроут финанс аудит" ХХК
Техникийн санал ТББ-ын шаардлагыг хангаагүй.
 
“Өмнөговь аймгийн цогтцэций, Баян-овоо, Ханбогд сумын нутагт байрлах таван толгой гашуун сухайт чиглэлийн 121-км-ээс 239 км хүртлэх нүүрс тээврийн хүнд даацын автозамын өвөл, зуны замын арчлалт, шуурхай бэлэн байдлын”-ын ажил гүйцэтгэх тендер
ЭМГЛ/201701002
943,460,000
242,151,000
НТШ
 
"Тэгш плант" ХХК
 
 
 
 
Facebook Twitter Google + Youtube Email
Sitemap